Language, the self and Other“De taal positioneerd ons, mij ten opzichte van mijn gesprekspartner en ten opzichte van de referent waarover wij spreken.
Was dit niet het geval dan zou ik de vraag niet kunnen stellen en zou u mij niet verstaan.”[1]
“Both art and science have the potential to achieve the same ends: they are just different strategies for producing narrative around shared social and historical realities.
Art and science are merely different ways of narrating the world.”[2]
[1] Voorwoord ‘Het postmoderne weten’, Lyotard, 1979
[2] Halsall, 2016


Finding my language.

Like Latour. Somewhere between art and science.